Oczekuje się, że do 2050 roku liczba osób w wieku co najmniej 60 lat wyniesie dwa miliardy. Jest to ponad dwukrotnie więcej niż obecnie. Wraz z wiekiem rośnie ryzyko utraty wszystkich lub niemal wszystkich naturalnych zębów.

Badania wykazują, że osoby z protezami zębowymi stosują różne sposoby czyszczenia swoich protez – od wody z mydłem po pasty do zębów, wybielacze i produkty komercyjne.

Autorzy przeprowadzili kompleksowe przeszukiwanie materiałów online i innych dostępnych źródeł i stwierdzili brak spójności w zaleceniach dotyczących czyszczenia i konserwacji protez zębowych. Zalecenia różnią się w zależności od kraju, a także w obrębie kraju; i zazwyczaj opierają się na osobistych doświadczeniach. Również kluczowi opiniotwórcy przedstawiają sprzeczne wskazówki dotyczące konserwacji protez.

Niedostateczna higiena protez może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia jamy ustnej oraz potencjalnie do uogólnionych problemów zdrowotnych. Nie odnotowano jednak wyraźnego związku pomiędzy poziomem higieny a nasileniem bądź charakterem ewentualnych problemów.

Istnieje szeroki wachlarz zaleceń skierowanych zarówno do personelu stomatologicznego, jak i użytkowników protez. Dlatego autorzy opracowali wytyczne dotyczące optymalnej pielęgnacji protez przeznaczone zarówno dla personelu stomatologicznego, jak i pacjentów oraz ich opiekunów. Wytyczne te są poparte najlepszymi dowodami i opierają się na konsensusie kluczowych ekspertów międzynarodowych.

  Wytycznych streszczenie

  Możemy określić optymalne wytyczne następująco:

  1. Codzienne mechaniczne czyszczenie protez zębowych przy użyciu szczoteczki do zębów lub szczoteczki do protez oraz skutecznego, nieabrazyjnego środka do czyszczenia protez zębowych (bez pasty do zębów).

  2. Codzienne moczenie w roztworze do czyszczenia protez – wydaje się zapewniać dodatkowy rozkład chemiczny pozostałej płytki nazębnej oraz pewien stopień dezynfekcji protezy. Roztworów do czyszczenia protez należy używać wyłącznie poza jamą ustną, ściśle przestrzegając zaleceń producentów.

  3. Protez nie należy pozostawiać w jamie ustnej na noc, chyba że istnieją ku temu szczególne powody. Zalecenie to dotyczy w szczególności osób z grupy podwyższonego ryzyka zapalenia jamy ustnej, a także osób niedołężnych bądź przebywających w instytucjach opieki zorganizowanej. Moczenie protezy w roztworze do czyszczenia protez po oczyszczeniu mechanicznym wydaje się być korzystne dla zapobiegania zapaleniu jamy ustnej związanemu z protezą, a także potencjalnemu ryzyku zapalenia płuc w tych grupach użytkowników.

  4. Wszyscy pacjenci noszący protezy ruchome powinni być zarejestrowani w programie regularnych wizyt i przeglądów protez u swojego stomatologa.

  Ściągnij


  więcej informacji


   Konflikt interesów

   Środki finansowe na opracowanie niniejszych wytycznych zostały przekazane przez firmę GlaxoSmithKline Consumer Healthcare na rzecz Fundacji Zdrowia Jamy Ustnej. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare nie sprawowała kontroli redakcyjnej poza zapewnieniem zgodności z przepisami prawa i wymogami regulacyjnymi. Dostęp do wytycznych na stronie: www.dentalhealth.org/denturecareguidelines Powyższa infografika została opracowana przez GSK przy współpracy z Oral Healthcare Foundation.