Szacuje się, że do 2050 r. będzie 2 miliardy ludzi w wieku co najmniej 60 lat i starszych. To więcej niż dwukrotność dzisiejszej liczby. Wraz z wiekiem wzrasta prawdopodobieństwo, że pacjent straci wszystkie lub prawie wszystkie swoje naturalne zęby.

Badania pokazują, że na całym świecie nie ma prawie żadnych wytycznych dotyczących właściwego stosowania kremów mocujących do protez zębowych przez osoby noszące protezy całkowite.

Oznacza to, że osoby noszące protezy mogą pozostać bez żadnej opieki i informacji o tym, jak optymalnie stosować kremy mocujące. Ponadto porady dotyczące rodzaju kremu, sposobu jego stosowania, ilości i częstości nakładania oraz sposobu usuwania różnią się znacząco. Niewłaściwe używanie lub nadużywanie kremu mocującego może mieć negatywne konsekwencje – ale jego optymalne wykorzystanie może znacząco poprawić jakość życia, diety i ogólne samopoczucie użytkowników protez zębowych.

Opracowaliśmy wytyczne, które pomogą lekarzom dentystom, opiekunom osób starszych i pacjentom w optymalnym stosowaniu kremów  o protez zębowych. Bazują one na najlepszych dostępnych dowodach naukowych oraz na konsensusie kluczowych międzynarodowych ekspertów.

Wytycznych streszczenie

Możemy określić optymalne wytyczne następująco:

  1. Nałóż niewielką ilość kremu do protez dentystycznych na czystą i suchą protezę. Jedna aplikacja dziennie powinna być wystarczająca.

  2. Po nałożeniu kremu mocującego włóż protezę do ust i mocno zamknij usta na kilka sekund. Jeśli krem kremowy wypłynie, nałożono go za dużo i należy go usunąć (zamiast połykać). Nie powinno się spożywać pokarmów lub napojów w ciągu pierwszych 5 minut od zastosowania kremu mocującego.

  3. Przed snem protezę należy wyjąć, a samą protezę i jamę ustną dokładnie wyczyścić, aby usunąć resztki kremu.

  4. Wszyscy pacjenci, którzy noszą protezy ruchome, powinni zostać włączeni do programu
   regularnych wizyt kontrolnych i konsultacji ze swoim lekarzem dentystą.

Ściągnij


więcej informacji


  Konflikt interesów

  Środki finansowe na opracowanie niniejszych wytycznych zostały przekazane przez firmę GlaxoSmithKline Consumer Healthcare na rzecz Fundacji Zdrowia Jamy Ustnej. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare nie sprawowała kontroli redakcyjnej poza zapewnieniem zgodności z przepisami prawa i wymogami regulacyjnymi. Dostęp do wytycznych na stronie: www.dentalhealth.org/denturecareguidelines Powyższa infografika została opracowana przez GSK przy współpracy z Oral Healthcare Foundation.